APK veel gestelde vragen

APK zonder of met afspraak!


APK veel gestelde vragen 


Autobedrijf Derks: APK keuring zonder of met afspraak in Malden?

 

Autobedrijf Derks in Malden maakt het u graag gemakkelijk. APK keuren zonder afspraak: u mag zo bij ons aankomen. Het kan wel zijn dat u dan even moet wachten omdat wij bezig kunnen zijn met een andere klant. Heeft u geen zin om lang te wachten? Dan mag u ook ONLINE een APK keuringsafspraak maken.  Vul onderstaande formulier in. ONLINE APK afspraak maken kan! 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APK veel gestelde vragen. Bij ons kunt u uw wagen APK laten keuren zonder afspraak ook uw airco laten vullen of airco check kan ook zonder afspraak

Broekkant 45 - 6581AD Malden 


(024) - 73 70 318


Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag 08:30 - 17:30uur

Zaterdag 10:00 - 14:00 uur


APK keuring & Airco vullen zonder afspraak Garagebedrijf Autobedrijf Derks in Malden

APK VEEL GESTELDE VRAGEN


Wat is de boete voor een verlopen APK?

Als u uw auto niet op tijd APK laat keuren, ontvangt u ongeveer 2 maanden na het verlopen van de APK automatisch een boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Deze boete bedraagt op het moment € 130,- + € 7,- administratiekosten. ( € 137,- )

Mocht u aangehouden worden met een auto waarvan de APK is verlopen, krijgt u ook een boete. U mag wel met uw auto naar een keuringsstation rijden, maar moet  kunnen

aantonen dat u daar een afspraak heeft.

Uw auto tijdelijk niet in gebruik? Voorkom een APK boete!

Ook als u uw auto niet gebruikt, bent u verplicht om uw auto APK te laten keuren. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat u uw auto langere tijd niet gebruikt, dan kunt u ervoor kiezen om uw auto tijdelijk te laten schorsen.


Kan ik wachten op de APK keuring bij Autobedrijf Derks?

Wachten op de APK keuring van uw auto kan bij Autobedrijf Derks. Een APK keuring duurt ongeveer 35 minuten. Wanneer er kleine reparaties uitgevoerd moeten worden om de auto goed te keuren, kan dit de wachttijd uiteraard verlengen.


Wachten op uw APK? Maak telefonisch een afspraak  zodat u niet onnodig lang hoeft te wachten!

We adviseren u, als u op de APK keuring niet lang  wilt wachten, om telefonisch een afspraak te maken met Autobedrijf Derks. Geeft u bij het maken van de afspraak aan dat u graag op een vast tijdstip een afspraak wilt maken, zodat u op de APK keuring niet lang hoeft te wachten.


Steekproef van RDW kan duur APK verlengen

Houdt u er rekening mee dat de RDW een steekproef kan uitvoeren. De herkeuring door de RDW moet binnen 90 minuten na de keuring worden aangevangen. Uw auto mag tot de herkeuring is afgerond het Autobedrijf Derks niet verlaten. Wij weten pas dat uw auto is geselecteerd voor een steekproef als de door ons uitgevoerde APK keuring is afgerond. De RDW verricht ongeveer bij 3% van de keuringen een steekproef.


Kan de APK keuring ook op zaterdag worden uitgevoerd?

Helaas is het niet mogelijk om uw auto op zaterdag APK te keuren. Voor het verrichten van een APK keuring dient uw auto te worden aan- en afgemeld bij de RDW. Dit is enkel mogelijk op werkdagen.


Kan ik vandaag nog terecht voor een APK keuring?

Dit is vaak nog wel mogelijk, tenzij de APK- keurmeester helemaal vol zit met APK keuringen. U kunt hiervoor het beste telefonisch contact opnemen met  Autobedrijf Derks Tel: 024 73 70 318


Waarop wordt mijn auto tijdens de APK gekeurd?

Tijdens de Algemene Periodieke Keuring (APK) beoordeelt de keurmeester uw auto op veiligheid-  en milieuaspecten. De APK-keurmeester bekijkt ook of uw auto op de juiste wijze is geregistreerd.


Verkeersveiligheid

De keurmeester beoordeelt uw remmen, banden, schokdempers, wielophanging, stuurinrichting, verlichting en carrosserie.


Milieu

Auto's toegelaten vanaf 1 januari 2006

Voor benzine-  diesel- of (elektrische) hybride auto's, die vanaf 1 januari 2006 zijn toegelaten, is het uitlezen van het EOBD-systeem verplicht. Afhankelijk van de uitslag van de EOBD- meting kan een vervolgmeting (roetmeting of viergas meting) nodig zijn.


Auto's toegelaten voor 1 januari 2006 en LPG- auto's

Bij auto's die voor 1 januari 2006 werden toegelaten en alle LPG-auto's, dient een roetmeting (bij dieselauto's) of viergasmeting (bij auto's met een benzinemotor of LPG-motor met een geregelde katalysator) te worden uitgevoerd.

Met deze metingen wordt gecontroleerd of de uitstoot van uitlaatgassen binnen de daarvoor wettelijk gestelde percentages blijft.


Vanaf wanneer mag ik mijn auto APK laten keuren?

De auto dient voor de vervaldatum van de APK goedgekeurd te zijn. Het is mogelijk om uw voertuig tot 2 maanden voor de APK- vervaldatum te laten keuren. De datum van de eerstvolgende keuring wordt dan bepaald op basis van de oude vervaldatum (afhankelijk van de vereiste keuringsfrequentie is dit 1 of 2 jaar later). Laat u uw auto meer dan twee maanden vóór de APK- vervaldatum keuren, dan krijgt uw voertuig een nieuwe vervaldatum.


Een voorbeeld

Uw APK verloopt op 1 mei 2013. U laat uw auto op 23 maart 2013 keuren. De nieuwe APK is (in geval van verplichte jaarlijkse keuring) geldig tot 1 mei 2014. Wanneer u al op 1 januari 2013 besluit te laten keuren, zal de nieuwe APK- vervaldatum 1 januari 2014 zijn.

Wanneer de vervaldatum is verlopen en de auto is afgekeurd, bent u wettelijk gezien in overtreding en kan er een boete worden gegeven. U dient in dit geval zo spoedig mogelijk een afspraak te maken met een keuringsinstantie.

Wanneer de vervaldatum nog niet is verlopen en de auto wordt afgekeurd dan heeft u tot de vervaldatum de tijd om de auto opnieuw te laten keuren. Het is niet toegestaan om met een afgekeurde auto de openbare weg te betreden, ook niet als uw APK nog niet is verlopen.


Welke werkzaamheden vallen onder de APK keuring?

Bij de APK keuring wordt uw auto door onze APK- keurmeester gecontroleerd op door de overheid vastgestelde punten. De kosten voor de APK bij Autobedrijf Derks zijn inclusief afmelden, maar exclusief kosten voor de wettelijk verplichte metingen (roetmeting en/of diagnose van het EOBD- systeem).Autobedrijf Derks  krijgt u bij noodzakelijke reparaties altijd een prijsopgave vooraf en staat u dus nooit voor verrassingen.


Wanneer heb ik recht op een gratis herkeuring?

Als uw auto tijdens de APK keuring bij Autobedrijf Derks  wordt afgekeurd, bent u uiteraard vrij om te kiezen waar u de noodzakelijke reparaties wilt laten uitvoeren. Kiest u ervoor om deze reparaties bij Autobedrijf Derks uit te voeren, dan bieden we u een gratis herkeuring aan.

De gratis herkeuring geldt ook wanneer de reparatie(s) niet door Autobedrijf Derks kan/kunnen worden uitgevoerd. De herkeuring moet in dat geval binnen 14 dagen na de oorspronkelijke keuring plaatsvinden.

Als u ervoor kiest om uw auto elders te laten repareren of zelf de benodigde reparaties te verrichten, kost een herkeuringbij Autobedrijf Derks  € Gratis. Om gebruik te maken van dit GRATIS herkeuringstarief dient uw auto binnen 14 dagen bij hetzelfde Autobedrijf Derks  filiaal te worden herkeurd.


Hoe vaak moet mijn auto APK gekeurd worden?

De keuringsfrequentie van uw auto hangt af van de brandstof waarop uw auto rijdt, het gewicht van uw auto en de datum van de eerste toelating van uw auto op de weg.


Benzine en/of elektromotor:

Eerste APK 4 jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten.

Daarna 2 keer om de 2 jaar.

Daarna (dus als de auto ouder is dan 8 jaar): ieder jaar.


Diesel of LPG:

Eerste APK 3 jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten.

Daarna ieder jaar.


Uitzonderingen

Ouder dan 30 jaar:

Auto ouder dan 30 jaar, maar van ná 1 januari 1960: eens in de 2 jaar.

Auto van voor 1960: APK-keuring niet vereist.

Geldt niet voor taxi's of bussen.


Is de APK voldoende om een jaar zorgeloos te rijden?

Bij de APK wordt gekeken of uw auto op het moment van keuring voldoet aan wettelijk vastgestelde eisen omtrent verkeersveiligheid en milieu. De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat uw auto de rest van het jaar veilig blijft. Regelmatige controle en onderhoud blijft dan ook belangrijk.

Veel van onze klanten kiezen er daarom voor hun APK keuring te combineren met een onderhoudsbeurt. Ideaal, want u bespaart zo tijd en geld!  want bij een onderhoudsbeurt  keuren wij uw auto Gratis.


Kan ik ook een tijdsafspraak maken voor een APK keuring?

Ja, in veel gevallen kan dit. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met

Autobedrijf Derks. Geeft u aan dat u graag een tijdsafspraak wilt voor de keuring.


Wat houdt een steekproef voor de APK keuring in?

De RDW verricht ongeveer bij 3% van de in Nederland uitgevoerde APK keuringen een steekproef. Het kan dus gebeuren dat uw auto voor een steekproef van de RDW wordt geselecteerd. De herkeuring door de RDW moet in dat geval binnen 90 minuten na de keuring worden aangevangen. Uw auto mag tot de herkeuring is afgerond het Autobedrijf Derks niet verlaten. Wij weten pas dat uw auto is geselecteerd voor een steekproef als de door ons uitgevoerde APK keuring is afgerond.

U bent verplicht om aan de RDW- steekproef mee te werken. Wanneer u toch besluit uw auto mee te nemen, voordat de herkeuring door de RDW- controleur is uitgevoerd, krijgt u geen keuringsrapport mee. De eventuele goedkeuring van uw voertuig wordt ingetrokken en een nieuwe APK keuring mag daarna enkel nog worden verricht door de RDW


Wat staat er op het keuringsrapport?

Na afloop van de APK krijgt u een keuringsrapport. Hierop staat of uw auto is goedgekeurd of afgekeurd en het geeft een overzicht van afkeurpunten en reparatie - adviespunten. De adviespunten zijn punten die niet tot afkeuring leiden, maar waar u wel binnen afzienbare tijd aandacht aan uw auto besteed moet worden door het vervangen of repareren van onderdelen.

om zo veilig mogelijk te blijven autorijden!