EAD Douanedocument

Autobedrijf Derks is gespecialiseerd in EAD Douanedocumeten l Export voertuigen

Autobedrijf Derks is nu ook gespecialiseerd in EAD documenten  die nodig zijn voor export voortuigen naar landen buiten de Europese Unie.


Heeft u een EAD Douanedocument nodig kom dan naar ons. 

Wij kunnen voor u aangifte ten uitvoer laten doen en een EAD Douanedocument laten maken.

Het volgende  heeft u nodig EAD;

- Het BTW nultarief moet worden aangetoond

- Er is  een Certificaat EUR1 nodig

- Er is een factuurverklaring EUR1 nodig

- Het voertuig moet worden verscheept.

Wij hebben nodig;

- Het voertuig ( auto / bedrijfswagen )

- Factuur gericht aan buitenlandse  koper met adres buiten de Europese  Unie ( EU )

- Het complete kentekenbewijs Deel 1B, Deel II en   een origineel of een kopie van kentekenbewijs Deel I ( IA ) of de kentekenkaart samen met de bijbehorende tenaamstellingscode;

- Geldig legitimatiebewijs  ( van de koper )

 --------------------------------------------------------

DUITS

Der Autokonzern Derks ist jetzt auch auf EAD-Dokumente spezialisiert, die für den Export von Fahrzeugen in Länder außerhalb der Europäischen Union benötigt werden.

Wenn Sie ein EAD-Zolldokument benötigen, kommen Sie zu uns.

Wir können veranlassen, dass Ihre Erklärung ausgeführt und ein EAD-Zolldokument erstellt wird.

Sie brauchen EAD.

- Der Mehrwertsteuersatz von Null muss nachgewiesen werden

- Ein EUR 1-Zertifikat ist erforderlich

- Eine Rechnungserklärung EUR.1 ist erforderlich

- Das Fahrzeug muss versendet werden.

Wir brauchen

- Rechnung an einen ausländischen Käufer mit Adresse außerhalb der Europäischen Union (EU)

- Die vollständige Zulassungsbescheinigung Teil 1B, Teil II und ein Original oder eine Kopie der Zulassungsbescheinigung - - Teil I (IA) oder die Kennzeichenkarte mit dem entsprechenden Beurteilungscode;

- Gültiger Identitätsnachweis (vom Käufer)

--------------------------------------------------------


Engels

Car company Derks is now also specialized in EAD documents needed for export vehicles to countries outside the European Union.

If you need an EAD Customs document, come to us.

We can arrange for your declaration to be executed and have an EAD Customs document made.

You need EAD;

- The zero VAT rate must be demonstrated

- A EUR 1 Certificate is required

- An invoice declaration EUR.1 is required

- The vehicle must be shipped.

We need;

- The vehicle

- Invoice addressed to foreign buyer with address outside the European Union (EU)

- The complete registration certificate Part 1B,

- Part II and an original or a copy of registration certificate Part I (IA) or the license plate card together with the corresponding appraisal code

- Valid proof of identity (from the buyer)

-----------------------------------------------------------

Frans

La société automobile Derks est désormais également spécialisée dans les documents EAD nécessaires pour exporter des véhicules vers des pays extérieurs à l'Union européenne.

Si vous avez besoin d'un document douanier EAD, contactez-nous.

Nous pouvons organiser l'exécution de votre déclaration et faire créer un document EAD Customs.

Vous avez besoin d'EAD;

- Le taux de TVA zéro doit être démontré

- Un certificat de 1 EUR est requis

- Une déclaration sur facture EUR.1 est requise.

- Le véhicule doit être expédié.

Nous avons besoin

- Le véhicule

- Facture adressée à un acheteur étranger avec une adresse en dehors de l'Union européenne (UE)

- Le certificat d'enregistrement complet, partie 1B, Partie II et un original ou une copie du certificat d'enregistrement Partie I (IA)

- Preuve d'identité valide (de l'acheteur)


 


Autobedrijf Derks Broekkant 45 6581 AD Malden NL Tel :024 737 03 18

E-mail: info@autobedrijfderks.nl Rek. ING: NL61 INGB 0006320315 Website: www.autobedrijfderks.nl

Autobedrijf Derks is een geregistreerde handelsnaam van Derks Automotive B.V. Statutair gevestigd: Broekkant 45 Malden. BTW nr: NL857728635B01 KvK nr. 69090726.


  APK keuring Nijmegen APK keuring Malden APK keuring Wijchen APK keuring zonder afspraak!

Airco bijvullen Nijmegen Airco service Malden Auto airco reparatie Nijmegen, Malden, Wijchen Grave zonder afspraak!

Garagebedrijf Bandenhandel www.autobedrijfderks.nl - info@autobedrijfderks.nl - Tel 024 737 03 18 privacyverklaring


EAD document nodig?


snel geregeld !